Адвокат Тодор Иванов

Търси
Изработка на сайт

Адвокат Тодор Иванов-"Карагеоргиев" 

Професионална правна защита по всички правни проблеми и казуси. 

гр. Димитровград,п.к. 6400, ул."Цар Борис I" No 8, ет.2, оф.2  тел.0878707677

"Какво е Адвокат?"

Адвокатът е лице, което не само познава закона, но и има нужния опит да консултира и съветва клиентите си в различни области на бизнеса, както и за всякакъв вид дела. Работата на адвоката включва главно практическото упражняване на дадените по закон на клиента права, включително правото на иск. Благодарение на юридическите си знания и опита си при решаване на специфични проблеми, адвокатите са способни да действат по най-добрия начин и да намерят най-прекия път на клиента до дадена цел, съобразно статута на клиента и спецификата на казуса. Правните услуги, предлагани от адвокатите са много и разнообразни, но имат един общ белег: те са свързани с търсене на правилни и законни решения, целящи постигането на определен правен резултат.

"Каква е работата на Адвоката?"

Работата на адвоката се състои в практическото приложение на правната теория, както и знанията за решаване на реални проблеми или защитаване на интересите на тези, които наемат адвокат по правни дела. Задълженията на адвоката се състоят в защитата на интересите на неговия доверител или подзащитен.

"Дължимото уважение към Адвоката?"

Съгласно чл. 29 от Закона за адвокатурата пред съда, органите на досъдебното производство, административните органи и други служби в страната адвокатът е приравнен със съдията по отношение на дължимото му уважение и му се дължи съдействие като на съдия.

"Какъв е хонорара на Адвоката?

Това е въпрос, който вълнува всеки един бъдещ клиент, който се нуждае от услугите на адвокат.

Поради погрешно създаденото обществено мнение, голяма част от хората се страхуват, че биха платили несъразмерно голямо възнаграждение на адвоката за сметка на предоставената им услуга.

Напротив! Минималните възнаграждения са строго определени в нормативен акт, а именно:

ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

НАРЕДБА № 1 от 9 юли 2004 г.

за минималните размери на адвокатските възнаграждения 

bigstock-Criminal-In-Handcuffs-14611325_converted

Наказателно право

b6b19ab027223883c913c03512628086

Гражданско право

256596maxim_converted

Търговско право

1394695701_3_559x-_converted

Административно право

пППравни услуги:

ПРАВНИ УСЛУГИ:

Адвокат Тодор Иванов предоставя юридически услуги в следните области.

 • Наказателно право
 • Гражданско право
 • Трудово право
 • Семейно право
 • Административно право
 • Вещно право
 • Търговско право
 • Изпълнително производство
 • консултации по Европейски проекти
 • консултации, изработване и попълване на документация за участие в търгове по реда на ЗОП
 • Регистрация на търговски дружества
 • Подаване на ГФО
 • Попълване на всякакъв вид декларации
 • изготвяне на пълномощни, покани, договори
 • документи за продажба на Ценни книжа
 • изготвяне на временни удостоверения за акции

препратки:

http://hslaw.bg/lawyer/376/Todor-Dinkov-Ivanov

https://www.facebook.com/PRAVENSUVETNIK

Изгодни оферти за дрехи
© 2016 - 2024 Всички права запазени